Domy seniorů ČČKMapa Úvod Volné bytyAktualityObjekt 1Objekt 2Ostatní domyKontakty DŮM SENIORŮ HVĚZDA Nabídka volných bytůSlužby v objektechCertifikátyAktualityMapa
 
  
 

12.12.2016
Cvičení - senzomotorická stimulace
Našim klientům jsme nyní obohatili cvičení ještě o senzomotorickou stimulaci, která využívá principů motorického učení. V senzomotické stimulaci (SMS) se vedle základních senzomotorických cviků ("malá noha", "píďalka" atd.) používají také nejrůznější balanční cviky prováděné z nejrůznějších výchozích poloh. Cviky spočívají ve vychylování podložky či klienta z rovnovážného postavení. Tyto cviky vedou k aktivaci propriocepce (hluboké citlivosti) a výrazně se tím zlepšuje aktivace příslušných nervových drah. Dále se pro senzomotorickou stimulaci využívají nejrůznější pomůcky. Cvičení na labilních plošinách velmi pozitivně ovlivňuje svalové napětí mezi jednotlivými segmenty pohybového aparátu. Senzomorická stimulace pomáhá podvědomě zapojit do pohybu ty svaly, které jsou vůlí těžko ovlivnitelné a jejich aktivitu tím zautomatizovat. Zároveň dochází k harmonizaci svalové hry a je tak obnovována svalová rovnováha organismu. Jde tedy o výbornou metodu pro prevenci pádů. Senzomotorická stimulace je využívaná také pro optimalizaci nejčastějších pohybových stereotypů člověka – sed, stoj, chůze. Cvičení Senzomotorické stimulace (SMS) vede k rozbití špatných pohybových stereotypů a následnému přeučení na optimální provedení těchto stereotypů. SMS je indikována např. v těchto případech: kloubní nestabilita (zejména nestabilita kloubů hlezenních, kolenních, ramenních, částí páteře…) nedostatečná fixace svalstva pánve u chronických vertebrogenních algických syndromů (bolestí lokalizovanou v různých oblastech páteře s omezením pohyblivosti páteřního úseku) vadné držení těla idiopatická skolióza mozečkové a vestibulární poruchy poruchy hlubokého čití (propriocepce) pooperační stavy pohybového aparátu (hlezenní,. kolenní, kyčelní, ramenní kloub, páteř atd.) Senzomotorická stimulace je využívána nejen pro léčbu, ale i prevenci, zrychluje totiž dobu regenerace po zranění či operačních zákrocích, pozitivně ovlivňuje myoskeletální (manuální) aparát, zajišťuje znovunabytí stability u nestabilních kloubů, pomáhá proti bolestem zad či při poruchách rovnováhy a koordinace. Zároveň zlepšuje reakční schopnosti organismu na podmínky terénu, posiluje svalstvo pohybového aparátu a díky tomu je velmi často využívána také ve sportu pro zlepšení stability, reakční schopnosti a fyzické zdatnosti.
  Kontakt
  Dům seniorů ČČK Hvězda
  Rozdělovská 61/2406
  169 00 Praha 6
  tel.: 720 441 643
  info@dumsenioruhvezda.cz
  přejít na kontakty
 © DSH v1.30 (05-05-2020) PROHLÁŠENÍ CC data