Domy seniorů ČČKMapa Úvod Volné bytyAktualityObjekt 1Objekt 2Ostatní domyKontakty DŮM SENIORŮ HVĚZDA Nabídka volných bytůSlužby v objektechCertifikátyAktualityMapa
 
  
 

Domy seniorů ČČK


Domy seniorů ČČK (dříve označované jako domy s pečovatelskou službou) jsou domy s malometrážními byty (do 50 m2) pro seniory v důchodového věku a starší. Jedná se o tzv. "bydlení s dohledem", kdy je k dispozici denní služba pro vyřizování požadavků ubytovaných, jsou zde poskytovány pečovatelské služby (zajištění a dovoz stravy, asistence při osobní hygieně, zajištění rehabilitace) a případně i další služby (kadeřník, zdravotní masáže a pod).

V období od roku 1998 do roku 2000 postavil Český červený kříž celkem 7 domů seniorů, z nichž 5 financoval z Fondu humanity ČČK (Hulín, Napajedla, Loučná nad Desnou, Česká Ves, Litovel) a po dokončení je předal do provozu obcím a 2 z finančního daru Německého červeného kříže (Moravský Písek, Ostrožská Nová Ves), které od roku 2001 sám provozuje a vlastní.

Od roku 2000 získal Český červený kříž řadu praktických poznatků a zkušeností z výstavby a provozu domů seniorů. O tom, že ČČK je schopen realizovat takové náročné projekty svědčí mimo jiné i to, že o domech seniorů ČČK obšírně informoval časopis Můj dům a obsáhlou informaci přinesl dokonce i renomovaný časopis Architekt. A v roce 2000 dokonce obdržel jeden z projektů ČČK - Dům seniorů ČČK v Loučné nad Desnou - čestné uznání v kategorii "Nové stavby" udělované v rámci soutěže Grand Prix Obce architektů ČR. Oceněný návrh byl prezentován ve Fragnerově galerii v Praze.

Na základě dobré spolupráce s Německým červeným křížem po povodních v roce 1997 vznikla kolem roku 2000 myšlenka, že by Český červený kříž mohl s finanční pomocí NČK vybudovat a provozovat dům seniorů na území Hlavního města Prahy. Výkonná rada ČČK se záměrem na výstavbou domu seniorů ČČK v Praze zabývala v roce 2001, záměr schválila a uložila zajistit jeho realizaci. Pro výstavbu prvního domu seniorů ČČK v Praze se nám podařilo v roce 2003 získat od Magistrátu hl.m. Prahy do výpůjčky exkluzivní pozemek přes 8.5 tisíce m2 v rezidenční vilové čtvrti na Praze 6.

Český červený kříž na tomto atraktivním rozsáhlém pozemku postavil během necelého roku a půl architektonicky zajímavý, moderní jednopatrový objekt s 19 malometrážními apartmány pro seniory. Dům se stal přirozenou architektonickou dominantou této lokality a získal několik ocenění v různých architektonických soutěžích (Grand Prix Obce architektů ČR v roce 2006, 1. místo v soutěži o Cenu starosty Městské části Praha 6 za realizaci nejlepší novostavby v období 2005-2010). Je obklopen rozsáhlou zahradou s parkovou úpravou, lavičkami, jezírkem, zahradním osvětlením a dalšími prvky. Tento dům je podle svého standardu určen spíše lépe situovaným seniorům, kteří jsou ještě soběstační a preferují možnost samostatného bydlení v klidné rezidenční čtvrti v blízkosti městských rekreačních zón a přitom s možností rychlé dopravy do centra.

Několikaletý úspěšný provoz a trvalý zájem klientů vedl k úvahám o možnostech rozšíření ubytovací kapacity výstavbou dalšího objektu Domu seniorů ČČK. Stávající budovou byla využita jen zhruba jedna třetina parcely a větší část pozemku zůstávala zcela nevyužitá. Záměr byl využít této lokality, kterou má ČČK trvale k dispozici, k vybudování dalších objektů areálu pro seniory a tím nejen zvýšit příjmy z ubytování a služeb, ale také snížit provozní náklady. Chtěli jsme zde také nabízet komplexní pečovatelské služby, k jejichž poskytování má ČČK nezbytnou registraci. Senioři by tak měli všechno potřebné na jednom místě - nejen ubytování, ale i služby - aniž by museli opouštět navyklé prostředí, jak je to dnes již obvyklé ve státech Evropské unie.

Cesta od myšlenky a schválení záměru Výkonnou radou ČČK k realizaci a dokončení stavby byla ale dosti dlouhá a komplikovaná a byla provázena řadou nečekaných a nepředvídatelných problémů a těžkostí. Stávající areál v Praze 6 Břevnově se nachází v památkové zóně a je vymezen ulicemi Thurnova, Rozdělovská a Haberfeldova. Tvoří tak velký trojúhelník obklopený vilovou zástavbou. Záměr na dostavbu areálu vycházel z požadavku maximálního využití území v rámci limitů daných územním plánem, při co největší možné míře respektování nově založené zahrady a jejích pobytových kvalit pro obyvatele domu seniorů.

S respektem ke kvalitám existujícího objektu jsme novou výstavbu rozčlenili do 3 objektů, soustředěných do linie při západním okraji parcely. Převážná část parcely s dokončenou zahradní úpravou tak zůstává nedotčena. Maximální stavební program daný platným stavebním povolením tak tvoří dva obytné objekty, každý s 30 apartmány, objekt stravovacího a společenského centra a menší objekt rehabilitace.

Nová výstavba musela být rozdělena do několika investičních etap podle finančních možností ČČK. V první - právě dokončené - etapě byla navýšena kapacita bydlení pro seniory spolu s poskytováním pečovatelských služeb.

Od začátku října roku 2010 mají senioři možnost bydlet v novém čtyřpodlažním domě, kde si mohou vybrat z třiceti moderních apartmánů o velikosti obytné plochy od 26 do 55 m2 a využívat nabízeného standardního balíčku služeb. Zahrada, která stavbou byla přece jenom dotčena, se bude postupně upravovat a doufáme, že už příští rok se zazelená novou výsadbou. Dále přibudou lavičky, zahradní zákoutí, altánky a také hřiště pro seniory včetně možnosti zahrát si třeba petang.

Věříme, že se nám podaří získat další finanční prostředky a budeme moci pokračovat ve schváleném programu výstavbou budovy stravovacího a společenského centra, které chceme otevřít nejen naši klientům, ale i seniorům z okolí.

  Kontakt
  Dům seniorů ČČK Hvězda
  Rozdělovská 61/2406
  169 00 Praha 6
  tel.: 224 922 778
  info@dumsenioruhvezda.cz
  přejít na kontakty
 © DSH v1.31 (11-02-2021) PROHLÁŠENÍ CC data